Seregélyesi modellező-reptér modellezési szabályzata

Érvényes: A Kolibri Modellező Egyesület általi újabb módosításáig, és kivétel nélkül vonatkozik mindenkire, aki modellezési szándékkal a Seregélyesi modellereptér területére belép.

A Seregélyesi reptér használati és üzemeltetési joga az Kolibri Modellező Egyesületé. A reptéren az Egyesület rendes tagjai és pártoló tagjai látogathatják. A rendes tagok alkalmanként vendégül láthatnak 1-1 modellezőt a reptéren, de ez egy konkrét modellező vendég esetében nem haladhatja meg az évi 3 alkalmat. Amennyiben a reptéren rendes tag felügyeletével, ennél gyakoribb igénye esetén kérnie kell az Egyesületbe való felvételét az Egyesület Alapszabályának figyelembe vételével. Pártoló tag esetében ilyen lehetőség nincs.

A Seregélyesi modellreptér: a Seregélyesi külterületen jelző pontokkal kijelölt hozzávetőlegesen 500 m2 terület, a hozzátartozó parkoló területtel.

Modellezés: Minden olyan tevékenység, amely, rádiótávírányító eszköz használatával, modell irányítási célzattal történik.

Pilóta: Minden olyan személy, aki földi modelljárművet vagy repülőszerkezetet irányít a reptér területén.

Csatorna: Egy, a modell irányításához használt meghatározott a frekvencia

A Repítésbiztonsági Szabályzatot köteles elfogadni minden olyan személy, aki a modellrepteret 500m-es körzetben megközelíti, függetlenül attól, hogy modellező vagy nem-modellező látogató! a látogató nem fogadja el , szabályzat ellen vét, a Modellező Egyesület  ? az emberi és vagyoni értékek szigorú védelmének érdekében ? eltanácsolhatja a reptér körzetéből! 

A repítés veszélyes üzem!

ezért mindannyiunk kötelessége az alábbi alapvető szabályok betartása és másokkal való betartatása!

 Felszállás

 • Felszállást (kézből indítottat is) kizárólag a kijelölt területről szabad végrehajtani.
 • A felszállások egyeztetett sorrendben és módon történnek. A levegőben egy időben tartózkodó repülő szerkezetek száma korlátozott, mindig az éppen irányító pilóta(k) megegyezése szerint tiltott vagy megengedett újabb modell vagy modellek felszállása és repülése. Egynél több repülő szerkezet egyidejű légtér használata esetén a pilóták kötelesek megegyezni a megosztott légtér használatban a modellek tipusa és a repülés módja/stílusa szerint. Vitorlázó repülők többen is tartózkodhatnak a leszállópályán kívüli légtérben a légtér megosztás betartásával. Repülő modellek fel- és a leszállási műveleteit kötelezően a pályán kell  végrehajtani!A levegőben egy időben maximum kettő repülőszerkezet ? egy robbanó és egy elektromos - tartózkodhat. A repülő szerkezetet irányító pilóták azonban ? ha úgy érzik, hogy harmadik repülő szerkezet nem zavarja őket - engedélyt adhatnak még egy repülőszerkezet vele egyeztetett módon való felemelkedésére. Itt mindkét pilóta beleegyezése szükséges. A vitorlázórepülők ez alól a szabály alól mentesülnek annyiban, hogy ők tartózkodhatnak többen a levegőben, de nem a leszállópálya fölött. Ettől függetlenül a fel- és a leszállási műveleteket ők is a pályán kell, hogy végrehajtsák! A fel és leszállási manőverekhez való megközelítés ebben az esetben is csak a kijelölt gépjármű parkolók elkerülésével történhet!
 • Több repülő szerkezet egyidőben való levegőben tartozkodása esetén repülés vezetőt kell kijelölni aki abban az időben nem végez modellező tevékenységet, csak a fel és repülés koordinációjáért felel.
 • A repülési idő maximum 15 perc a termik repülésre is alkalmas vitorlázó repülők kivételével.

Leszállás:

 • A leszállási szándékot minden repülést végző pilóta köteles szóban jelezni, a többi repülést végző illetve felszállásra készülődő pilóta számára.
 • Leszállást kizárólag a kijelölt kifutó területén szabad végrehajtani!

Repülési terület:

 • Nézők, gépjárművek, starthoz készülődő modellezők számára fenntartott terület amely fölé berepülni szigorúan tilos!
 • A felszállópálya és a parkoló terület közötti földi közlekedés (taxizás):
  Modellel kizárólag a felszállópálya irányába lehet a földön közlekedni. A felszálló pályáról kifelé, a kifutópálya szélénél a pilóta köteles a motort leállítani, a modellt kézzel a starthelyre mozgatni.

Rádiókezelés:

 • A frekvenciaazonosságok, interferenciák súlyos balesetek okozói lehetnek, mert gátolják, esetleg teljesen lehetetlenné teszik a repülőszerkezet irányítását Minden rádiót használó pilóta kötelessége a többiek tudomására hozni az általa használt csatornaszámot és/vagy frekvenciát. A 2,4 GHz-es frekvencia-tartomány használatát is kötelező jelezni!
 • Minden modellező, érkezéskor köteles egyeztetni, hogy az általa használt frenkvenciát nem használja-e már más modellező is!
 • A modellező a rádióját a fenti egyeztetés nélkül nem kapcsolhatja be.
 • A rádiótelefon és egyéb rádiófrekvenciás eszközök zavart okozhatnak, ezért használatuk a pilóta 2 m-es körzetében tilos.
 • A rádiók beüzemelésének sorrendje: Először az adót kapcsoljuk be és utána a vevőt, kikapcsolásnál a sorrend fordított: előbb a vevő, aztán az adó!

 Tűz és környezetvédelem:

 • A motorok hajtóanyaga rendkívül tűzveszélyes anyag, melynek szakszerű tárolása minden modellező felelőssége. Az esetleges tüzek eloltására alkalmas oltó berendezésről mindenkinek saját magának kell gondoskodnia. Az üzemanyagrendszerek tömítettségét folyamatosan ellenőrizni kell, a kifolyt üzemanyagot fel kell itatni. Ez környezetvédelmi szempontból is fontos.
 • A repülőtéren tüzet rakni tilos, annak körzetében, pedig a mindenkor érvényben lévő rendeletek szerint kell eljárni.

Személyi védelem:

 • Elsősegélydobozról mindenkinek gondoskodnia kell, aki repülőszerkezetet indít.
 • A forgó légcsavar ill. forgószárny rendkívül súlyos sérüléseket okozhat, ezért nagyon figyelmesen és körültekintően kezelendők. A látogatókat - főleg a kisebb gyerekeket ? megfelelő távolságban kell tartani a modellektől! Házi állatok csak pórázon és személyi felügyelettel tarthatók a repülőtéren !

Reptérgondozás, hozzájárulás:

 • A reptér gondozásának, állagmegőrzésének költségeit a repteret használók viselik, társadalmi munka vagy ennek elmaradása esetén reptér gondozási díj formájában. Ezen összeget a Kolibri Modellező Egyesület határozza meg, és szedi be. Jelenleg a reptér fűnyírási munkálatai fejenként és évente 2 napot vesznek igénybe. A társadalmi munka napjai 2008-ban 5000 Ft/nap áron válthatóak meg.
 • A reptér gondozás minden olyan modellezőt terhel ( rendes illetve pártoló tagokat is egyaránt ) aki repülő eszközzel évi kettőnél több alkalommal repít a reptéren,  vendég modellezők nem kötelezettek. A baráti kör által szervezett eseményekre érkező vendégek a hozzájárulás fizetése alól mentesülnek.
 • A reptér gondozása alatt modellező tevékenység nem folyhat.

 Szabályzat hatálya, végrehajtása:

 • A szabályok betartása, és betartatása minden repteret használó egyén kötelessége.
 • Amennyiben a jelen szabályzatot látogató nem fogadja el, a szabályokat továbbra is áthágja, az Kolibri Modellező Egyesület ? szigorúan az emberi és vagyoni értékek védelmének érdekében ? eltanácsolhatja a látogatót a reptér körzetéből.
 • A szabályzat be nem tartásából fakadó bármilyen kár, teljes vagyoni és nem vagyoni felelőssége a szabályt megszegő személyre hárul.
 • Jelen szabályzat mindenkori aktuális példánya megtekinthető az Kolibri Modellező Egyesület telephelyén, nyilvános internetoldalán (http://kolibrirc.mlap.hu). A tagok kötelesek jelen szabályzatot aláírásukkal ellátni jelezve ezen szabályzat megértését és elfogatását.

 

Oldalmenü
Diavetítő
Naptár